Najefektywniejsza Strategia Uczenia się

Czytanie: 4 minut

Dziś przedstawię Ci jedną z najefektywniejszych metod nauki.
Strategia ta opiera się na tzw. Trudności pożądanej w postaci przemieszania opracowywanego przez Ciebie materiału do nauki.

Trudność Pożądana

Trudność pożądaną określam jako czynnik, który z pozoru wydaje się przeszkadzać w nauce (wręcz utrudniać), ale z czasem daje lepsze rezultaty w postaci np. szybszego zapamiętywania oraz większej koncentracji.

Na uniwersytecie w Princeton przeprowadzono badanie, które polegało na tym, aby studenci rozwiązywali trzy złożone zadania. Średnia odpowiedzi wyniosła 1,6.
Następnie przeprowadzono drugi test, lecz z małą modyfikacją dając badanym studentom zadania wydrukowane słabszym odcieniem czerni (10% w skali szarości).
Po takim utrudnieniu średnia odpowiedzi wzrosła do 2,4!

Na podstawie tych badań sformułowano Zasadę Trudności Pożądanej.

Kolejnym z pozoru utrudnieniem może okazać się powtórka z materiału ograniczona czasowo.

(Np. 5 – 10min.)

Będzie to miało kilka korzyści:

1. Po pierwsze nauczysz się rozwiązywać zadania pod presją czasu.

2. Skupisz się na najważniejszych zagadnieniach.

3. Wypracujesz lepszą koncentrację.

Moc Przeplatania

Jednym z najlepszych sposobów na naukę, jest mieszanie zdobytej wiedzy oraz uczenie się w sposób przeplatany.

Kilka lat temu zaczęto badać ten sposób nauki. Badania przeprowadzono na grupach studentów, którzy uczyli się na dwa sposoby:
Grupa A – uczyła się standardowo poprzez rozwiązywanie zadań stopniowo, najpierw nauczyła się wyprowadzać jeden wzór, a potem kolejny.
Grupa B – uczyła się w sposób bardziej chaotyczny, (przeplatany) poznała kilka wzorów i stosowała je w losowej kolejności.

Po nauce studenci przystąpili do testów:

Grupa A – osiągnęła 38% , a Grupa B – 72% deklasując pierwszą grupę.
To badanie dowiodło, że z pozoru wyglądająca trudność może przełożyć się na znaczne poprawienie wyników na nauce.

Jak zastosować tę metodę w praktyce?
Przedstawię Ci 3 koncepcje, które możesz zastosować od razu.

Koncepcja I: Przeciwne zagadnienia

Pierwszym sposobem na zmuszenie Twojego mózgu do lepszego zapamiętywania będzie uczenie się na przemiennie dwóch lub więcej tematów z odmiennych dziedzin.
Ucząc się np. historii przez godzinę, następnie zacznij rozwiązywać zadania z matematyki.
Ucząc się biologii, następnie zacznij opracowywać lekturę.

Jest to podstawowa forma mieszania materiału
*Osoby bardziej skupione, mogą próbować uczyć się naprzemiennie matematyki i fizyki oraz biologii i chemii, tematy te łączą się za sobą co również, może przełożyć się na trudność pożądaną.

Koncepcja II: Mieszanie wewnętrzne

Drugi sposób to połączenie nauki wraz ze sprawdzeniem swojej wiedzy.
Ucząc się rozwiązywać logarytmy przeskocz po jakimś czasie na inny temat w tej dziedzinie np. obliczanie powierzchni brył.
Ucząc się mapy Europy i granic Państw, następnie zacznij uczyć się terenów Azji.
Ta prosta zamiana, okaże się bardzo pomocna dla polepszenia kondycji naszego mózgu.

Koncepcja III: Chaos

Tę metodę najlepiej zobrazować na podstawie zadań matematycznych.
Standardowo poznając nowy wzór rozwiązujemy np. 15 zadań stosując nowo poznany wzór.
Następnie kolejny i tak dalej…
W tej metodzie utrudniamy sobie prace na samym początku i staramy się rozwiązywać zadania za pomocą wielu wzorów bez konkretnej kolejności.

Przedstawię to na przykładzie:
Tryb Standard
Poznajesz wzór na objętość prostopadłościanu (V = a * b *c) następnie rozwiązujesz 10 zadań pod ten wzór i następnie uczysz się wzoru na objętość kuli (V = 4/3 * Π * r³), następnie 10 zadań i kolejny wzór…

Tryb Chaos
Poznajesz wzór na objętość prostopadłościanu, rozwiązujesz jedno zadanie i uczysz się wzoru na objętość kuli i rozwiązujesz jedno zadanie, następnie wzór na objętość stożka i kolejne zadanie.
Teraz zaczyna się gra – znając wzory zaczynasz mieszać losowo zadania, aby za każdym razem wyprowadzić inny wzór i zmusić mózg do nowej pracy.
Ta metoda jest szalenie efektywna, ponieważ uczy nas najważniejszej umiejętności, jaką jest wszechstronność.

Podsumowanie

– Wykorzystuj pozorne trudności, aby lepiej się uczyć
– Mieszaj zagadnienia w kilku dziedzin, aby zmusić mózg do adaptacji
– Ucz się naprzemiennie i nigdy nie ucz się ciągle tego samego, mózg potrzebuje nowości
– Wykorzystaj chaos, aby osiągnąć lepsze rezultaty w nauce

Purple Banner Flags